Конкурс за плакат на тема « Изкуство и франкофония »

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ НА ТЕМА „ИЗКУСТВО И ФРАНКОФОНИЯ“

Франкофонски център за академични постижения на НБУ и департамент « Кино, реклама и шоубизнес » организират конкурс за плакат на тема  « Изкуство и франкофония ». Целта на конкурса е да бъде реализирана най-добрата визуална идея, която да изобрази в плакат къде и как изкуството и франкофонията могат да имат допирни точки; как се допълват.

В конкурса могат да вземат участие, както творци, занимаващи с графичен дизайн, така и непрофесионално ангажирани в областта на визуалните изкуства от Нов български университет.

Представените за участие плакати трябва да бъдат авторски произведения на участниците, които ще бъдат оценявани от жури в състав:
1. Проф. Людмил Христов – Ръководител на департамент ”Кино, Реклама и Шоубизнес”,
преподавател в департамент ”Кино, Реклама и Шоубизнес”
2. Доц. д-р Васил Гарнизов –член на Настоятелството и на Председателския съвет на Нов
български университет, преподавател в департамент „Антропология“
3. Доц. д-р Димитър Димитров – преподавател в департамент „Кино, реклама и
шоубизнес“
4. Доц. д-р Илия Кожухаров – преподавател в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
5. Ас. д-р Радосвета Кръстанова – Директор на франкофонски център за академични
постижения на Нов български университет, преподавател в департамент „Чужди езици
и култури“
6. Петър Топарев – Университетска агенция на Франкофонията – бюро София
Журито ще определи победител и двама подгласници, които ще получат награди и грамоти
осигурени от Франкофонски център за академични постижения на НБУ и Университетска
агенция на Франкофонията – бюро София .

Имената на наградените ще бъдат обявени в началото на месец юни, на церемония по
откриване на изложбата с двадесетте най-добри предложения. Големият победител ще
получи награда – графичен таблет .

Предложенията се подават на ел. адрес: nbukonkurs@gmail.com
Срокът за изпращане на работите е 10 май 2019 г.

Изисквания към проектите:
– Размер на плаката: 50 х 70 см.
– Резолюция: 300 dpi
– Проектите се предават в .pdf формат
– Предложенията следва да бъдат авторски.
– Предложенията трябва да бъдат изработени в програма за векторна или растерна графика
(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw и други );
– Всички използвани шрифтове за създаването на изображението, трябва да бъдат
конвертирани в криви; при работа със слоеве крайният продукт да е flatten (всички слоеве да
са обединени).

– Препоръчителни (но не задължителни) елементи като част от композицията са думите
"изкуство", "франкофония", „francophonie“, „art”